Home > Thực đơn - Menu

 • Món Ngọc trai nhất phẩm hải vị

  Món Ngọc trai nhất phẩm hải vị

  Ốc đỏ vĩ muối

  Ốc đỏ vĩ muối

  Chè , hoa quả, bánh

  Chè , hoa quả, bánh

  Sốt vi cá hồng xíu

  Sốt vi cá hồng xíu

  Sốt bào ngư hầm hải sâm

  Sốt bào ngư hầm hải sâm

  Ốc đỏ xào cần mỹ

  Ốc đỏ xào cần mỹ