Home > Thực đơn - Menu

 • Cồi mai hấp tầu xì

  Cồi mai hấp tầu xì

  Ốc đỏ ăn gỏi

  Ốc đỏ ăn gỏi

  Ốc vòi voi ăn gỏi

  Ốc vòi voi ăn gỏi

  Vịt xào gừng hành om nồi đất

  Vịt xào gừng hành om nồi đất

  Bề bề rang phồng phong

  Bề bề rang phồng phong

  Bào ngư hầm dầu hào

  Bào ngư hầm dầu hào