Home > Thực đơn - Menu

 • Xá sùng biển hấp miến

  Xá sùng biển hấp miến

  Bò om nước dùng Ngọc Trai

  Bò om nước dùng Ngọc Trai

  Cá trình hấp ớt cay Ngọc Trai

  Cá trình hấp ớt cay Ngọc Trai

  Cá trình om gừng hành nồi đất

  Cá trình om gừng hành nồi đất

  Cua rang phồng phong

  Cua rang phồng phong

  Hào sữa

  Hào sữa