Home > Thực đơn - Menu

 • Bò om bằng gang

  Bò om bằng gang

  Gà quay kim bài

  Gà quay kim bài

  Cua huỳnh đế rang phồng phong

  Cua huỳnh đế rang phồng phong

  Sườn kim bài vị tỏi

  Sườn kim bài vị tỏi

  Xá sùng chiên giòn

  Xá sùng chiên giòn

  Ốc hương om ớt cay Ngọc Trai

  Ốc hương om ớt cay Ngọc Trai