Home > Thực đơn - Menu

 • Cua huỳnh đế hấp miến

  Cua huỳnh đế hấp miến

   
  Bào ngư hầm cà chua nguyên con

  Bào ngư hầm cà chua nguyên con

  Bề bề hấp

  Bề bề hấp

  Tôm hùm ba bi bỏ lò

  Tôm hùm ba bi bỏ lò

  Tôm rang muối

  Tôm rang muối

  Miến xào hải vị bản gang

  Miến xào hải vị bản gang