Home > Món gà, vịt, ngỗng,chim

 • Gà quay kim bài

  Gà quay kim bài

  Vịt xào gừng hành om nồi đất

  Vịt xào gừng hành om nồi đất

  Gà hấp xông hơi

  Gà hấp xông hơi

  Chim câu quay giòn

  Chim câu quay giòn

  Vịt quay Bắc Kinh theo vị

  Vịt quay Bắc Kinh theo vị